श्री स्वामी समर्थ आरती | Swami Samarth Aarti in Marathi | Swami Samarth aarti Lyrics

Photo of author

By Team Master Marathi

Swami Samarth Aarti in Marathi

स्वामी समर्थ आरती | Swami Samarth Aarti in Marathi | Swami Samarth aarti Lyrics

स्वामी समर्थ आरती | Swami Samarth Aarti

जयदेव जयदेव श्री स्वामी समर्था,
आरती ओवाळू चरणी ठेवूनिया माथा।जयदेव जयदेव।
छेली खेडेग्रामी तू अवतरलासी, जगदुध्दारासाठी राया तू फिरसी
भक्त वत्सल खरा तू एक होसी, म्हणूनी शरण आलो तुझिया चरणांसी.. ||१||

जयदेव जयदेव श्री स्वामी समर्था,
आरती ओवाळू चरणी ठेवूनिया माथा !! जयदेव जयदेव..!!
त्रैगुण परब्रम्ह तुझा अवतार, याची काय वर्णू लीला पामर
शेषादीक शिणले नलगे त्या पार,तेथे जडमूढ कैसा करु विस्तार.. ||२||

जयदेव जयदेव श्री स्वामी समर्था,
आरती ओवाळू चरणी ठेवूनिया माथा !! जयदेव जयदेव..!!
देवाधिदेव तू स्वामीराया, निर्जर मूनिजन ध्याती भावे तव पाया
तुजसी अर्पण केली आपली ही काया,शरणागता तारी तू स्वामीराया.. ||३||

जयदेव जयदेव श्री स्वामी समर्था,
आरती ओवाळू चरणी ठेवूनिया माथा !! जयदेव जयदेव..!!
अघटित लीला करुनी जडमूढ उध्दरीले,किर्ती ऐकुनी कानी चरणी मी लोळे.
चरण प्रसाद मोठा मज हे अनुभवले, तुझ्या सूता नलगे चरणावेगळे.. ||४||

जयदेव जयदेव श्री स्वामी समर्था,
आरती ओवाळू चरणी ठेवूनिया माथा !! जयदेव जयदेव!!

स्वामी समर्थ आरती फोटो |Swami Samarth Aarti Image

Swami Samarth Aarti

Leave a Comment